Loading...

Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

Dobrowolna certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy


W 2019 r. rozpoczęto realizację pilotażu projektu, którego celem jest ewaluacja oraz certyfikacja umiejętności lekarzy wykonujących badania kolposkopowe w ramach etapu pogłębionej diagnostyki Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Do przeprowadzenia zadania przygotowano 30 zestawów przypadków klinicznych pacjentek ze zmianami fizjologicznymi i patologicznymi szyjki macicy. Każdy zestaw składa się z:

1) opisu klinicznego pacjentki,

2) kolpofotogramu/ów obrazujących zmiany szyjki macicy,

3) pytania zamkniętego jedno- lub wielokrotnego wyboru.

Wszelkie materiały włączone do pilotażu zostały przeanalizowane przez wybitnych ekspertów w dziedzinie kolposkopii, członków Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy, w celu utrzymania jak najwyższego poziomu merytorycznego przeprowadzanego projektu.

Zadaniem uczestników jest zapoznanie się z opisami klinicznymi oraz załączonymi kolpofotogramami, a następnie udzielenie odpowiedzi na pytania. Całkowity czas na udzielenie odpowiedzi do 30 zestawów przypadków wynosi 7 dni od momentu samodzielnego dodania testu do konta użytkownika.

Podsumowanie I edycji w 2020r.:

  • 12 uczestników
  • średni wynik: 59,16 %
  • najniższy wynik: 41,47 %
  • najwyższy wynik: 85,10 %

Podsumowanie II edycji w 2021r.:

  • 26 uczestników
  • średni wynik: 70,73 %
  • najniższy wynik: 44,03 %
  • najwyższy wynik: 91,60 %

Platforma oferuje również pierwszą edycję panelu edukacyjnego pozwalającego na sprawdzenie i poszerzenie swojej wiedzy w zakresie kolposkopii, dając możliwość zweryfikowania swoich umiejętności przed przystąpieniem do certyfikacji, bądź treningu po zakończeniu kursu. Moduł edukacyjny  składa się z 13 zestawów przypadków klinicznych pacjentek z różnymi zmianami fizjologicznymi i patologicznymi szyjki macicy.

Rozpoczęto również realizację III edycji zadania.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału!

Jednocześnie trwają prace nad opracowaniem propozycji kompleksowych zmian w organizacji etapu pogłębionej diagnostyki w Programie profilaktyki raka szyjki macicy, których celem jest podniesienie jakości wykonywanych świadczeń.

Narodowa Strategia Onkologiczna zakłada utrzymanie do 2024 r. certyfikacji kolposkopistów w formie dobrowolnej oraz od 2025 r. wprowadzenie certyfikacji obligatoryjnej dla wszystkich kolposkopistów realizujących etap pogłębionej diagnostyki Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Strona projektu: https://kolposkopia.pib-nio.pl/