Loading...

Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

Dobrowolna certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy


Szanowni Państwo,

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju.

Stopień alarmowy CHARLIE-CRP wprowadza się w przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej (CRP – Cyberprzestrzeń Rzeczypospolitej Polskiej).

W związku z powyższym platforma do certyfikacji lekarzy kolposkopistów dostępna pod adresem: www.kolposkopia.coi.pl została zablokowana do odwołania.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, będziemy na bieżąco informować o zmianach.

W 2019 r. rozpoczęto realizację pilotażu projektu, którego celem jest ewaluacja oraz certyfikacja umiejętności lekarzy wykonujących badania kolposkopowe w ramach etapu pogłębionej diagnostyki Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Do przeprowadzenia zadania przygotowano 30 zestawów przypadków klinicznych pacjentek ze zmianami fizjologicznymi i patologicznymi szyjki macicy. Każdy zestaw składa się z:

1) opisu klinicznego pacjentki,

2) kolpofotogramu/ów obrazujących zmiany szyjki macicy,

3) pytania zamkniętego jedno- lub wielokrotnego wyboru.

Wszelkie materiały włączone do pilotażu zostały przeanalizowane przez wybitnych ekspertów w dziedzinie kolposkopii, członków Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy, w celu utrzymania jak najwyższego poziomu merytorycznego przeprowadzanego projektu.

Zadaniem uczestników jest zapoznanie się z opisami klinicznymi oraz załączonymi kolpofotogramami, a następnie udzielenie odpowiedzi na pytania. Całkowity czas na udzielenie odpowiedzi do 30 zestawów przypadków wynosi 7 dni od momentu samodzielnego dodania testu do konta użytkownika.

Podsumowanie I edycji w 2020r.:

  • 12 uczestników
  • średni wynik: 59,16 %
  • najniższy wynik: 41,47 %
  • najwyższy wynik: 85,10 %

Podsumowanie II edycji w 2021r.:

  • 26 uczestników
  • średni wynik: 70,73 %
  • najniższy wynik: 44,03 %
  • najwyższy wynik: 91,60 %

Platforma oferuje również pierwszą edycję panelu edukacyjnego pozwalającego na sprawdzenie i poszerzenie swojej wiedzy w zakresie kolposkopii, dając możliwość zweryfikowania swoich umiejętności przed przystąpieniem do certyfikacji, bądź treningu po zakończeniu kursu. Moduł edukacyjny  składa się z 13 zestawów przypadków klinicznych pacjentek z różnymi zmianami fizjologicznymi i patologicznymi szyjki macicy.

Rozpoczęto również realizację III edycji zadania.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału!

Jednocześnie trwają prace nad opracowaniem propozycji kompleksowych zmian w organizacji etapu pogłębionej diagnostyki w Programie profilaktyki raka szyjki macicy, których celem jest podniesienie jakości wykonywanych świadczeń.

Narodowa Strategia Onkologiczna zakłada utrzymanie do 2024 r. certyfikacji kolposkopistów w formie dobrowolnej oraz od 2025 r. wprowadzenie certyfikacji obligatoryjnej dla wszystkich kolposkopistów realizujących etap pogłębionej diagnostyki Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Strona projektu: https://kolposkopia.coi.pl/