Loading...

Centralny Ośrodek Koordynujący realizujący zadanie pn.  Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych
w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Narodowy Instytut Onkologii

im. Marii Skłodowskiej - Curie

--Państwowy Instytut Badawczy
ul. W.K. Roentgena 5 |02-781 Warszawa

Lokalizacja COK

budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów
ul. W.K. Roentgena 5 | 02-781 Warszawa |

E-mail: cokwaw@nio.gov.pl

p.o. KIEROWNIK COK Programu profilaktyki raka piersi

mgr Beata Janik

Tel. 22 546 23 78

KIEROWNIK COK Programu profilaktyki raka szyjki macicy

dr hab. n. med Andrzej Nowakowski, prof. NIO

SEKRETARIAT

Katarzyna Szczepaniak
tel./fax: 22 546 30 67
katarzyna.szczepaniak@nio.gov.pl

Kontrola jakości przesiewowych badań mammograficznych (w tym audyt kliniczny)

e-mail: kontrolaiaudytcok@nio.gov.pl

mgr inż. Dagmara Mokwa
tel.: 22 546 31 12                                                 
e-mail: dagmara.mokwa@nio.gov.pl

Monika Wasak
e-mail: monika.wasak@nio.gov.pl

 Kontrola jakości przesiewowych badań cytologicznych, kontrola wyników fałszywie ujemnych

mgr Julia Jankun
tel.: 22 546 31 03
e-mail: julia.jankun@nio.gov.pl

Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy i Program profilaktyki raka piersi

konferencje@nio.gov.pl
mgr Jolanta Walczak
tel./fax: 22 546 31 02
e-mail: jolanta.walczak@nio.gov.pl

Pilotaż HPV-DNA

mgr Ilona Jędrzejewska

tel.: 22 546 23 47
e-mail: pilotazhpv@nio.gov.pl

mgr Alicja Klimiuk
tel. 22 546 23 47
e-mail: alicja.klimiuk@nio.gov.pl

Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego

mgr Joanna Tarnowska
tel.: 22 546 29 64
e-mail: joanna.tarnowska@nio.gov.pl

Certyfikacja cytodiagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

e-mail:certyfikacjakolposkopia@nio.gov.pl

mgr Aneta Szczęsna
tel.: 22 546 29 64
e-mail: aneta.szczesna@nio.gov.pl
 

Opracowanie systemu kontroli jakości i certyfikacji radiologów (QMAM, Quality Mammography)

 

mgr Daria Skoczylas
tel. 22 546 23 78
e-mail: daria.skoczylas@nio.gov.pl

mgr Maryla Turkot
e-mail: maryla.turkot@nio.gov.pl

Konsultant

dr n. fiz. Andrzej Orlef