Loading...

Centralny Ośrodek Koordynujący realizujący zadanie pn.  Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych
w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Narodowy Instytut Onkologii

im. Marii Skłodowskiej - Curie

--Państwowy Instytut Badawczy
ul. W.K. Roentgena 5 |02-781 Warszawa

Lokalizacja COK

budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów
ul. W.K. Roentgena 5 | 02-781 Warszawa |

E-mail: cokwaw@nio.gov.pl

KIEROWNIK COK Programu profilaktyki raka piersi

dr hab. n. med Michał F. Kamiński, prof. NIO

KIEROWNIK COK Programu profilaktyki raka szyjki macicy

dr hab. n. med Andrzej Nowakowski, prof. NIO


Zastępca Kierowników COK

mgr Beata Janik
tel. 22 546 30 67

SEKRETARIAT

Katarzyna Szczepaniak
tel./fax: 22 546 30 67
katarzyna.szczepaniak@nio.gov.pl

ROZLICZENIA

mgr Edyta Pawlak
tel.: 22 546 30 58
e-mail: edyta.pawlak@nio.gov.pl

BIOSTATYSTYCY

mgr Anna Macios
e-mail: anna.macios@nio.gov.pl

Kontrola jakości przesiewowych badań mammograficznych (w tym audyt kliniczny)

kontrolaiaudytcok@nio.gov.pl

mgr inż. Dagmara Mokwa
tel.: 22 546 31 12                                                 
e-mail: dagmara.mokwa@nio.gov.pl

Monika Wasak
e-mail: monika.wasak@nio.gov.pl

Kontrola wyników fałszywie ujemnych, Kontrola jakości przesiewowych badań cytologicznych

mgr Julia Jankun
tel.: 22 546 31 03
e-mail: julia.jankun@nio.gov.pl

Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy i Program profilaktyki raka piersi

konferencje@nio.gov.pl
mgr Jolanta Walczak
tel./fax: 22 546 31 02
e-mail: jolanta.walczak@nio.gov.pl

Pilotaż HPV-DNA

mgr Ilona Jędrzejewska

tel.: 22 546 23 47
e-mail: pilotazhpv@nio.gov.pl

mgr Alicja Klimiuk
tel. 22 546 23 47
e-mail: alicja.klimiuk@nio.gov.pl

Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego

mgr Joanna Tarnowska
tel.: 22 546 29 64
e-mail: joanna.tarnowska@nio.gov.pl

Certyfikacja cytodiagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

mgr Katarzyna Kalinowska
e-mail: katarzyna.kalinowska@nio.gov.pl
tel.: 606 659 998

Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

e-mail:certyfikacjakolposkopia@nio.gov.pl

mgr Aneta Szczęsna
tel.: 22 546 29 64
e-mail: aneta.szczesna@nio.gov.pl
 

Opracowanie systemu kontroli jakości i certyfikacji radiologów (QMAM, Quality Mammography)

 

mgr Daria Skoczylas
tel. 22 546 30 67
e-mail: daria.skoczylas@nio.gov.pl

mgr Maryla Turkot
e-mail: maryla.turkot@nio.gov.pl

Konsultant

dr n. fiz. Andrzej Orlef