Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego – podsumowanie 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem realizacji zadania pn. ,,Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznegow ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz Programu Profilaktyki Raka Piersi w 2021 roku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładkach:

PILOTAŻ BADAŃ HPV-DNA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w wyniku rozstrzygnięcia II edycji postepowania konkursowego do grona Realizatorów „Pilotażu badań HPV-DNA” dołączyły kolejne ośrodki:

 1. Konsorcjum: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDITEST Diagnostyka Medyczna Jacek Podolski, „MULTIMED” ZOZ Ginekologiczno-Położniczy, Monte Casino 13, 75-414 Koszalin
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patomorfologii ALFAMED s. c. Edward Ćwierz, Maciej Ćwierz, Jana Kilińskiego 78, 22-400 Zamość
 3. Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna, Kłodnicka 23, 40-703 Katowice
 4. Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Waszyngtona 13, 15-269 Białystok

Organizatorem „Pilotażu badań HPV DNA”, na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia, jest Centralny Ośrodek Koordynujący, funkcjonujący w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym (NIO-PIB). Jest to działanie 11.1 Narodowej Strategii Onkologicznej.

Do uczestnictwa w „Pilotażu badań HPV-DNA” zapraszamy wszystkie Panie w wieku 30-59 lat, które nie miały wykonanej cytologii w Programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 3 lat*.

W ramach prowadzonego Pilotażu każda z Pań zostanie losowo przydzielona do jednej z dwóch grup:

 • grupa, w której zostanie wykonana cytologia jako aktualny standard diagnostyczny,
 • grupa, w której zostanie wykonane badanie molekularne w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (test HPV HR).

*lub są obciążone czynnikami ryzyka, które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Udział jest bezpłatny dla kobiet uprawnionych do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pilotaż ma na celu umożliwienie wyboru optymalnego testu dla Programu profilaktyki raka szyjki macicy, co w przyszłości może przyczynić się do zmiany podstawowego testu przesiewowego oraz zmniejszenia zachorowalności na raka szyjki macicy w Polsce.

Serdecznie zapraszamy.

Baza wszystkich Ośrodków Współpracujących i pełna informacja o ww. Pilotażu dostępna w zakładce Profilaktyka raka szyjki macicy/Pilotaż badań HPV-DNA na stronie internetowej www.profilaktykaraka.coi.waw.pl

Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego – Program profilaktyki raka piersi

Od dnia 1 października Centralny Ośrodek Koordynujący rozpoczął realizację zadania pn. „Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego” poświęconego Programowi profilaktyki raka piersi.

Każda kobieta  w wieku 50-69 lat, która pomimo wykrytych w mammografii zmian nie wykona dalszej diagnostyki w ciągu 3 miesięcy, otrzyma od Centralnego Ośrodka Koordynującego list monitujący z informacją o konieczności wykonania dalszych badań diagnostycznych.

W liście wskazane zostaną dane teleadresowe pracowników COK oraz ankieta do samodzielnego wypełnienia.

Bardzo prosimy wszystkie Panie, które otrzymały listy monitujące o kontakt z COK podczas którego nasi pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji oraz wskażą dane placówek realizujących etap diagnostyki pogłębionej.

Kontakt:

Centralny Ośrodek Koordynujący

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie

Państwowy Instytut Badawczy

ul. W. K. Roentgena 5

02-781 Warszawa

e-mail: cokmonitorowanie@coi.pl

Tel. 22 546 28 90; fax. 22 546 30 21

INTENSYWNE SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Informujemy, iż w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

INTENSYWNE SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Termin szkolenia: 22.11.-3.12.2021 r.
Szkolenie odbędzie się w: Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Termin rekrutacji: 4.10.-29.10.2021 r.

Zgłoszenia na szkolenia należy kierować na adres e-mail: cokszkolenia@pib-nio.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje dotyczące przedmiotowych szkoleń można uzyskać pod nr tel. 22 546 31 02.

W załączeniu formularz zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie jest bezpłatne.

Formularz diagności – Szczecin

Egzamin dla cytodiagnostów realizujących PPRSM – NOWE TERMINY

W ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”, Centralny Ośrodek Koordynujący zaprasza do udziału w EGZAMINIE DLA CYTODIAGNOSTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY.

Egzamin będzie się składał z części praktycznej polegającej na ocenie 20 preparatów cytologicznych, na którą przewidziane są 3 godziny.

Wyniki egzaminu posłużą do tworzenia planowanego na kolejne lata systemu obowiązkowej certyfikacji Cytodiagnostów oceniających preparaty cytologiczne w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Dlatego też, mamy ogromną nadzieję na owocną współpracę.

Serdecznie zachęcamy do ewaluacji swoich umiejętności w ramach projektu i udziału w egzaminie.

Terminy egzaminów:                                       

 • 24 września
 • 27 września
 • 11 października
 • 15 października
 • 18 października

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

 

Miejsce egzaminu:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

 

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w egzaminie:

Zatrudnienie w placówce realizującej Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz doświadczenie w ocenie preparatów cytologicznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

 

Zgłoszenia:

Formularz zgłoszeniowy wypełniony drukowanymi literami oraz opatrzony odręcznym podpisem prosimy kierować na adres e-mail: certyfikacja.cytodiagnostow@pib-nio.pl

 

Cytodiagnostów zainteresowanych udziałem w egzaminie zapraszamy do kontaktu:

mgr Katarzyna Kalinowska

e-mail: certyfikacja.cytodiagnostow@pib-nio.pl

tel.: 606 659 998

CERTYFIKACJA KOLPOSKOPISTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

W ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. „ Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” prowadzony jest projekt dla lekarzy świadczeniodawców realizujących etap pogłębionej diagnostyki Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Realizacja projektu posłuży do oceny oraz poprawy umiejętności interpretacji obrazów kolposkopowych i ustalania dalszego postępowania z pacjentkami. Wyniki pilotażu posłużą również do tworzenia planowanej na kolejne lata, ustawicznej certyfikacji kolposkopistów realizujących etap diagnostyki pogłębionej Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Pilotaż badań HPV-DNA

PILOTAŻ ZASTOSOWANIA BADANIA MOLEKULARNEGO W KIERUNKU WIRUSA BRODAWCZAKA LUDZKIEGO WYSOKIEGO RYZYKA (HPV HR) JAKO NOWEGO TESTU PRZESIEWOWEGO W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W POLSCE

Pilotaż jest realizowany przez Centralny Ośrodek Koordynujący,  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB) w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia.

Cel i założenia Pilotażu badań HPV-DNA

Do kogo skierowany jest Pilotaż badań HPV-DNA?

Pilotaż skierowany jest do kobiet w wieku 30-59 lat, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy (lub 12 miesięcy w przypadku występowania czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy*) nie miały wykonanego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

* zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka

Więcej informacji

Ulotka informacyjna

Ulotka informacyjna – składana