PILOTAŻ BADAŃ HPV-DNA

Szanowne Panie,

dziękujemy za udział w Pilotażu badań HPV-DNA. Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do I etapu projektu dobiegła końca.

Wszystkie Uczestniczki Pilotażu z dodatnim wynikiem badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) zostaną objęte opieką na etapie dalszej diagnostyki wynikającej z algorytmu Pilotażu.

 

PILOTAŻ BADAŃ HPV-DNA

Szanowne Panie,

informujemy, że w placówkach:

 • Puls Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Aleje Jana Pawła II 19, 22-400, Zamość),
 • Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej MED-SPEC (ul. Jana Kilińskiego 4, 22-400 Zamość),
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii (ul. Artwińskiego 3, 25-735 Kielce),
 • Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna (ul. Kłodnicka 23, 40-703, Katowice),
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki (ul. Poniatowskiego 26, 08-110, Siedlce),
 • „Szpital w Szczecinku” (ul. Kościuszki 38, 78-400, Szczecinek),
 • „MULTIMED” ZOZ Ginekologiczno-Położniczy (wszystkie lokalizacje),
 • województwo śląskie (WSZYSTKIE LOKALIZACJE),
 • Centrum Medyczno-Diagnostyczne (WSZYSTKIE LOKALIZACJE).

ZOSTAŁY WYCZERPANE LIMITY BADAŃ.

Prosimy o kontakt z pozostałymi placówkami.

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w Pilotażu.

PILOTAŻ BADAŃ HPV-DNA

Szanowne Panie,

uprzejmie przypominamy, że jeśli zdecyduje się Pani na udział w Pilotażu zostanie Pani  losowo przydzielona  do jednej z dwóch grup:

 • grupa, w której zostanie wykonana CYTOLOGIA,
 • grupa, w której wykonany TEST HPV HR.

KONTROLA JAKOŚCI PRZESIEWOWYCH BADAŃ CYTOLOGICZNYCH – ETAP PODSTAWOWY PPRSM

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że upływa termin kontroli jakości przesiewowych badań cytologicznych wykonywanych przez świadczeniodawców realizujących etap podstawowy Programu profilaktyki raka szyjki macicy (PPRSM).

Zgodnie z zasadami kontroli – zaakceptowanymi przez Ministra Zdrowia – Świadczeniodawca jest zobligowany do uzupełnienia danymi protokołu (w części wskazanej przez COK) w aplikacji oraz przesłania załączników nr 5 i nr 6 w terminie do  dnia 16.09.2022 r.

Wyniki kontroli, która stanowi narzędzie nadzoru nad świadczeniodawcami realizującymi Program profilaktyki raka szyjki macicy, będą wykorzystywane do bieżącego zarządzania realizatorami działań, w tym mogą być podstawą do rozwiązywania wieloletnich umów.

kontakt: kontrolacytologia@pib-nio.pl lub nr tel. 22 546 31 03

Dla świadczeniodawców etapu podstawowego:

http://pib-nio.pl/pliki/vpn.zip – strona z której można pobrać program FortiClient VPN

http://192.168.60.100:8080/kontrolecyto/web/   – strona z protokołami do wypełnienia (etap podstawowy)

 

Centralny egzamin dla położnych

W ramach umowy zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytutem Badawczym a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” stanowiącego część Narodowej Strategii Onkologicznej.

W ramach realizacji punktu umowy pn. ”Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy” Centralny Ośrodek Koordynujący zobowiązany jest do przeprowadzenia centralnego egzaminu dla położnych.

Terminy egzaminu:

 • 2.12.2022 r.

Egzamin odbywają się w Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów.

Wymagania niezbędne do przystąpienia do egzaminu:

 • Dyplom położnej i aktualne prawo wykonywania zawodu położonej;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy lub
 • Pisemna deklaracja o chęci podjęcia pracy w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy

Potwierdzone pisemnie wg wzoru (załącznik nr 1):

 • Odbycia stażu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Programu profilaktyki raka szyjki macicy – czas trwania stażu jest ustalany indywidualnie, tak by umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego pobierania rozmazów cytologicznych przez położną;
 • Samodzielnego pobrania 30 rozmazów cytologicznych pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub położnej posiadającej certyfikat COK/WOK w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych;
 • Odbycia przeszkolenia z obsługi Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w zakresie rejestracji, zatwierdzania, wyszukiwania badań i niezbędnej obsługi w zakresie etapu podstawowego programu;

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 3.10 do 16.11.2022 r.

Zgłoszenia na egzamin należy przesyłać na adres mail:cokszkolenia@pib-nio.pl

Wszelkich informacji dot. egzaminu udziela Pani Jolanta Walczak dostępna pod nr tel. 22 546 31 02.

Formularz na egzamin – położne

Oświadczenie_2022

Informacja dla realizatorów etapu podstawowego Programu profilaktyki raka szyjki macicy biorących udział w kontroli jakości

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma ZPN-COK-601-31/22 informujemy, że obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju, wprowadzonego zarządzeniem podpisanym przez Premiera Mateusza Morawieckiego narzuca konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń w aplikacji do kontroli jakości. Stopień alarmowy CHARLIE-CRP wprowadza się w przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej (CRP – Cyberprzestrzeń Rzeczypospolitej Polskiej).

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że do protokołu online należy logować się pod adresem http://192.168.60.100:8080/kontrolecyto/web/  .

Przepraszamy za utrudnienia.

SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH „Cytologia na podłożu płynnym”

W ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. „ Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” prowadzone będą szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

SZKOLENIA DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH – REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH

„Cytologia na podłożu płynnym”

Czas trwania kursu: 2 dni

Terminy szkoleń: 

 • 19-20.09.2022 r.
 • 22-23.09.2022 r.
 • 17-18.10.2022 r.
 • 7-8.11.2022 r.
 • 17-18.11.2022 r.
 • 21-22.11.2022 r.
 • 24-25.11.2022 r.
 • 28-29.11.2022 r.
 • 5-6.12.2022 r.
 • 8-9.12.2022 r.

Szkolenie –  odbędzie się w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskie-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym ul. Roentgena 5, w Warszawie.
Termin rekrutacji: 6.07-15.11.2022 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres: cokszkolenia@pib-nio.pl

Szkolenia są bezpłatne.

Wszelkich informacji dot. szkoleń udziela Pani Jolanta Walczak tel. 22 546 31 02.

Formularz zgłoszeniowy

Egzamin dla cytodiagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

Serdecznie zachęcamy do ewaluacji swoich umiejętności w ramach projektu i udziału w egzaminie.

Terminy egzaminów w 2022 r.

–        dn. 29 sierpnia,
–        dn. 16 września,
–        dn. 21 września,
–        dn. 30 września,
–        dn. 7 października,
–        dn. 19 października,
–        dn. 24 października,
–        dn. 16 listopada,
–        dn. 23 listopada,
–        dn. 30 listopada.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Miejsce egzaminu:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w egzaminie:

Zatrudnienie w placówce realizującej Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz doświadczenie w ocenie preparatów cytologicznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Zgłoszenia:

Formularz zgłoszeniowy wypełniony drukowanymi literami oraz opatrzony odręcznym podpisem prosimy kierować na adres e-mail: certyfikacja.cytodiagnostow@pib-nio.pl

EGZAMIN formularz zgłoszeniowy

Cytodiagnostów zainteresowanych udziałem w egzaminie zapraszamy do kontaktu:

mgr Katarzyna Kalinowska

e-mail: certyfikacja.cytodiagnostow@pib-nio.pl

tel.: 606 659 998

więcej informacji: http://profilaktykaraka.coi.waw.pl/certyfikacja-cytodiagnostow-realizujacych-program-profilaktyki-raka-szyjki-macicy/