EGZAMIN DLA POŁOŻNYCH

W ramach umowy zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytutem Badawczym a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” stanowiącego część Narodowej Strategii Onkologicznej.

W ramach realizacji punktu umowy pn. ”Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy” Centralny Ośrodek Koordynujący zobowiązany jest do przeprowadzenia centralnego egzaminu dla położnych.

Terminy egzaminu:

 • 10.06.2024 r., godzina 11:00

Egzamin odbywają się w Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa.

Wymagania niezbędne do przystąpienia do egzaminu:

 • Dyplom położnej i aktualne prawo wykonywania zawodu położonej;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy lub;
 • Pisemna deklaracja o chęci podjęcia pracy w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy.

Potwierdzone pisemnie wg wzoru (załącznik nr 1):

 • Odbycia stażu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Programu profilaktyki raka szyjki macicy – czas trwania stażu jest ustalany indywidualnie, tak by umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego pobierania rozmazów cytologicznych przez położną;
 • Samodzielnego pobrania 30 rozmazów cytologicznych pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub położnej posiadającej certyfikat COK/WOK w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych;
 • Odbycia przeszkolenia z obsługi Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w zakresie rejestracji, zatwierdzania, wyszukiwania badań i niezbędnej obsługi w zakresie etapu podstawowego programu;

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 17.05 do 03.06.2024 r.

Zgłoszenia na egzamin należy przesyłać na adres mail:cokszkolenia@nio.gov.pl

Wszelkich informacji dot. egzaminu udziela Pani Jolanta Walczak dostępna pod nr tel. 22 546 31 02.

Ważne:

Egzamin jest alternatywną ścieżką uzyskania uprawnień przez położną do samodzielnego pobierania badań cytologicznych w Programie profilaktyki raka szyjki macicy, bez konieczności udziału w szkoleniu.

Egzamin jest bezpłatny.

EGZAMIN DLA POŁOŻNYCH

W ramach umowy zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytutem Badawczym a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” stanowiącego część Narodowej Strategii Onkologicznej.

W ramach realizacji punktu umowy pn. ”Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy” Centralny Ośrodek Koordynujący zobowiązany jest do przeprowadzenia centralnego egzaminu dla położnych.

Terminy egzaminu:

 • 22.03.2024 r. o godzinie 10:00.

Egzamin odbywają się w Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa.

Wymagania niezbędne do przystąpienia do egzaminu:

 • Dyplom położnej i aktualne prawo wykonywania zawodu położonej;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy lub
 • Pisemna deklaracja o chęci podjęcia pracy w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy

Potwierdzone pisemnie wg wzoru (załącznik nr 1):

 • Odbycia stażu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Programu profilaktyki raka szyjki macicy – czas trwania stażu jest ustalany indywidualnie, tak by umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego pobierania rozmazów cytologicznych przez położną;
 • Samodzielnego pobrania 30 rozmazów cytologicznych pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub położnej posiadającej certyfikat COK/WOK w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych;
 • Odbycia przeszkolenia z obsługi Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w zakresie rejestracji, zatwierdzania, wyszukiwania badań i niezbędnej obsługi w zakresie etapu podstawowego programu;

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 12.02 do 13.03.2024 r.

Zgłoszenia na egzamin należy przesyłać na adres mail:cokszkolenia@nio.gov.pl

Wszelkich informacji dot. egzaminu udziela Pani Jolanta Walczak dostępna pod nr tel. 22 546 31 02.

Ważne:

Egzamin jest alternatywną ścieżką uzyskania uprawnień przez położną do samodzielnego pobierania badań cytologicznych w Programie profilaktyki raka szyjki macicy, bez konieczności udziału w szkoleniu.

 

Testy w kierunku HPV HR

Szanowne Panie,

 

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do „Pilotażu badań HPV-DNA”  została zakończona na terenie całego kraju w listopadzie 2022 r.

Narodowa Strategia Onkologiczna na mocy Uchwały nr 258 Rady Ministrów (poz. 1262) zakłada wprowadzenie testu w kierunku HPV HR (wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka) jako podstawowego badania przesiewowego w Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w roku 2024.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na ten temat.

EGZAMIN DLA POŁOŻNYCH

W ramach realizacji zadania pn. ”Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy” Centralny Ośrodek Koordynujący zobowiązany jest do przeprowadzenia centralnego egzaminu dla położnych.

Termin egzaminu:

 • 8.12.2023 r.

Egzamin odbędzie  się w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa.

Wymagania niezbędne do przystąpienia do egzaminu:

 • Dyplom położnej i aktualne prawo wykonywania zawodu położonej;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy lub
 • Pisemna deklaracja o chęci podjęcia pracy w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy
 • Oświadczenie „Dyrektora” – informacja o KSO;

Potwierdzone pisemnie wg wzoru (załącznik nr 1):

 • Odbycie stażu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Programu profilaktyki raka szyjki macicy – czas trwania stażu jest ustalany indywidualnie, tak by umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego pobierania rozmazów cytologicznych przez położną;
 • Samodzielne pobranie30 rozmazów cytologicznych pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub położnej posiadającej certyfikat COK/WOK w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych;
 • Odbycie przeszkolenia z obsługi Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w zakresie rejestracji, zatwierdzania, wyszukiwania badań i niezbędnej obsługi w zakresie etapu podstawowego programu;

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 31.10 do 15.11.2023 r.

Zgłoszenia na egzamin należy przesyłać na adres mail: cokszkolenia@nio.gov.pl

Wszelkich informacji dot. egzaminu udziela Pani Jolanta Walczak dostępna pod nr tel. 22 546 31 02.

Ważne:

Egzamin jest alternatywną ścieżką uzyskania uprawnień przez położną do samodzielnego pobierania badań cytologicznych w Programie profilaktyki raka szyjki macicy, bez konieczności udziału w szkoleniu.

Do egzaminu mogą przystąpić położne pracujące w podmiotach leczniczych znajdujących się w Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), jak i poza nią.

Zmiany w realizacji Programów profilaktyki raka: piersi i szyjki macicy

W dniu 25 października br. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. 2023 poz. 2167), na mocy którego wprowadzane są następujące zmiany zasad realizacji Programu profilaktyki raka piersi i Programu profilaktyki raka szyjki macicy, m.in.:

Od dnia 1 listopada 2023 r.*:

 1. – Kryteria włączenia do programu profilaktyki raka piersi obejmują kobiety w wieku 45-74 lat – badanie mammograficzne wykonuje się co 24 miesiące;
 1. – Kryteria włączenia do programu profilaktyki raka szyjki macicy obejmują kobiety w wieku 25-64 lat. badanie cytologiczne wykonuje się co 36 miesięcy;

Wszystkie Panie zainteresowane wykonaniem badań profilaktycznych prosimy o bezpośredni kontakt ze Świadczeniodawcami realizującymi odpowiednio Program profilaktyki raka piersi lub/i Program profilaktyki raka szyjki macicy.

*SIMP będzie umożliwiał zapisanie na badania kobiet w poszerzonych grupach wiekowych od 1 listopada br.

 

Lista Świadczeniodawców dostępna na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:

https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne

Szanowni Państwo

W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”,  prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

– szkolenie dla położnych w zakresie pobierania badań cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy:

Terminy szkoleń (do wyboru):

– 14.11.2023 r. – stacjonarnie w NIO-PIB

– 21.11.2023 r. – stacjonarnie w NIO-PIB

– 28.11.2023 r. – stacjonarnie w NIO-PIB

Ważne:

Szkolenia organizowane przez Centralny Ośrodek Koordynujący skierowane są wyłącznie do personelu podmiotów spoza Krajowej Sieci Onkologicznej.

Termin rekrutacji: 20.10.2023 r do 20.11.2023 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać zgodnie z obowiązującym formularzem na adres: cokszkolenia@nio.gov.pl

Kontakt pod numerem 22 546 3102

Formularz położne-szkolenie

Oświadczenie_2023 (1)

Oświadczenie_2023 (2)

Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenia

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy zapisy na szkolenia z zakresu Programu profilaktyki raka piersi, wkrótce uruchomimy także szkolenia z zakresu raka szyjki macicy. Więcej informacji w zakładce- SZKOLENIA.

Centralny Ośrodek Koordynujący uruchamia wysyłkę listów monitorujących

Od dnia 20 września 2023 r. Centralny Ośrodek Koordynujący ponownie rozpoczął wysyłkę listów, realizowaną w ramach zadania pn. „Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego” poświęconą Programowi Profilaktyki Raka Piersi oraz Programowi Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Jeżeli Uczestniczka etapu podstawowego Programu profilaktyki, pomimo uzyskania wyniku badania wskazującego na nieprawidłowości, nie podjęła dalszych kroków to otrzyma z Centralnego Ośrodka Koordynującego (COK) list zachęcający do wykonania dalszej diagnostyki.

W liście zostanie wskazany telefon i adres e-mail pracowników COK, ankieta do wypełnienia oraz dane placówek realizujących etap pogłębionej diagnostyki.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

Centralny Ośrodek Koordynujący

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie

Państwowy Instytut Badawczy

ul. K. Roentgena 5

02-781 Warszawa

e-mail: cokmonitorowanie@nio.gov.pl

Zachęcamy także do skorzystania z wyszukiwarki Narodowego Funduszu Zdrowia „Gdzie się leczyć?” zakładka Programy profilaktyczne -dostępnej pod adresem:

https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne