stopnień alarmowy CHRLIE-CRP – blokada platformy certyfikującej

Szanowni Państwo,

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju.

Stopień alarmowy CHARLIE-CRP wprowadza się w przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej (CRP – Cyberprzestrzeń Rzeczypospolitej Polskiej).

W związku z powyższym platforma do certyfikacji lekarzy kolposkopistów dostępna pod adresem: www.kolposkopia.coi.pl została zablokowana do odwołania.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, będziemy na bieżąco informować o zmianach.

Szkolenia dla techników elektroradiologii z zakresu prawidłowego ułożenia mammograficznego

Szkolenia dla techników elektroradiologii z zakresu prawidłowego ułożenia mammograficznego – zaplanowano na następujące dni:

– 7, 8, 15, 16, 22, 23, 28, 30 marca, – brak wolnych miejsc;

– 5, 6, 11, 12, 20, 25, 26, 27 kwietnia, – brak wolnych miejsc;

– 10, 11, 17, 18, 24, 25, 30, 31  maja, – brak wolnych miejsc;

– 6, 7, 14, 15, 21, 22, 27, 28 czerwca, – brak wolnych miejsc;

– 4, 5, 25, 27 lipca, – brak wolnych miejsc;

– 2, 3, 9, 10, 23, 24 sierpnia, – brak wolnych miejsc;

–  5, 7, 13, 14, 19, 21, 26, 27 września – brak wolnych miejsc.

Szkolenia odbędą się w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. W. K. Roentgena 5 w Warszawie.

Termin rekrutacji od dnia 23 lutego do dnia 1 września 2022 r.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia z kontroli jakości w mammografii cyfrowej lub ucyfrowionej w ramach Programu profilaktyki raka piersi.

Szkolenie jest bezpłatne.

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej

W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”  prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi:

– szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej:

Terminy szkoleń:

– 25-26.03.2022 r. – online – brak wolnych miejsc

– 01-02.04.2022 r. – online – brak wolnych miejsc

– 13-14.05.2022 r. – stacjonarnie w NIO-PIB – brak wolnych miejsc

– 27-28.05.2022 r. – stacjonarnie w NIO-PIB

– 03-04.06.2022 r. – stacjonarnie w NIO-PIB

– 21-22.10.2022 r. – stacjonarnie w NIO-PIB

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY

Termin rekrutacji: 23.02 do 3.10.2021 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cokszkolenia@pib-nio.pl

Szkolenie jest bezpłatne.

Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego – podsumowanie 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem realizacji zadania pn. ,,Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznegow ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz Programu Profilaktyki Raka Piersi w 2021 roku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładkach:

PILOTAŻ BADAŃ HPV-DNA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w wyniku rozstrzygnięcia II edycji postepowania konkursowego do grona Realizatorów „Pilotażu badań HPV-DNA” dołączyły kolejne ośrodki:

  1. Konsorcjum: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDITEST Diagnostyka Medyczna Jacek Podolski, „MULTIMED” ZOZ Ginekologiczno-Położniczy, Monte Casino 13, 75-414 Koszalin
  2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patomorfologii ALFAMED s. c. Edward Ćwierz, Maciej Ćwierz, Jana Kilińskiego 78, 22-400 Zamość
  3. Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna, Kłodnicka 23, 40-703 Katowice
  4. Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Waszyngtona 13, 15-269 Białystok

Organizatorem „Pilotażu badań HPV DNA”, na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia, jest Centralny Ośrodek Koordynujący, funkcjonujący w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym (NIO-PIB). Jest to działanie 11.1 Narodowej Strategii Onkologicznej.

Do uczestnictwa w „Pilotażu badań HPV-DNA” zapraszamy wszystkie Panie w wieku 30-59 lat, które nie miały wykonanej cytologii w Programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 3 lat*.

W ramach prowadzonego Pilotażu każda z Pań zostanie losowo przydzielona do jednej z dwóch grup:

  • grupa, w której zostanie wykonana cytologia jako aktualny standard diagnostyczny,
  • grupa, w której zostanie wykonane badanie molekularne w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (test HPV HR).

*lub są obciążone czynnikami ryzyka, które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Udział jest bezpłatny dla kobiet uprawnionych do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pilotaż ma na celu umożliwienie wyboru optymalnego testu dla Programu profilaktyki raka szyjki macicy, co w przyszłości może przyczynić się do zmiany podstawowego testu przesiewowego oraz zmniejszenia zachorowalności na raka szyjki macicy w Polsce.

Serdecznie zapraszamy.

Baza wszystkich Ośrodków Współpracujących i pełna informacja o ww. Pilotażu dostępna w zakładce Profilaktyka raka szyjki macicy/Pilotaż badań HPV-DNA na stronie internetowej www.profilaktykaraka.coi.waw.pl

Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego – Program profilaktyki raka piersi

Od dnia 1 października Centralny Ośrodek Koordynujący rozpoczął realizację zadania pn. „Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego” poświęconego Programowi profilaktyki raka piersi.

Każda kobieta  w wieku 50-69 lat, która pomimo wykrytych w mammografii zmian nie wykona dalszej diagnostyki w ciągu 3 miesięcy, otrzyma od Centralnego Ośrodka Koordynującego list monitujący z informacją o konieczności wykonania dalszych badań diagnostycznych.

W liście wskazane zostaną dane teleadresowe pracowników COK oraz ankieta do samodzielnego wypełnienia.

Bardzo prosimy wszystkie Panie, które otrzymały listy monitujące o kontakt z COK podczas którego nasi pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji oraz wskażą dane placówek realizujących etap diagnostyki pogłębionej.

Kontakt:

Centralny Ośrodek Koordynujący

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie

Państwowy Instytut Badawczy

ul. W. K. Roentgena 5

02-781 Warszawa

e-mail: cokmonitorowanie@coi.pl

Tel. 22 546 28 90; fax. 22 546 30 21