Loading...

AUDYT KLINICZNY ZDJĘĆ MAMMOGRAFICZNYCH:

Audyt kliniczny zdjęć mammograficznych przeprowadzany jest na podstawie umowy na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” zawartej między Ministrem Zdrowia a Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie.

Jednym z warunków, jakie musi spełnić Świadczeniodawca realizujący Program Profilaktyki Raka Piersi na etapie podstawowym jest pozytywny wynik audytu klinicznego zdjęć mammograficznych.

Ocena zdjęć mammograficznych przeprowadzana jest dla wszystkich świadczeniodawców biorących udział w Programie profilaktyki raka piersi nie rzadziej niż raz na 24 miesiące zgodnie z aktualizowanymi każdego roku zasadami audytu klinicznego opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący we współpracy z Sekcją Diagnostyki Obrazowej Chorób Piersi PLTR, zaakceptowanymi przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz Ministerstwo Zdrowia. Każdy komplet oceniany jest przez audytorów, lekarzy radiologów posiadających doświadczenie w pracy w skryningu, wytypowanych przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym oraz Sekcją Diagnostyki Obrazowej Chorób Piersi PLTR, zaakceptowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Dopuszcza się możliwość ponownego przystąpienia Świadczeniodawcy do postępowania konkursowego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty negatywnego wyniku audytu klinicznego.

Powyższa kontrola stanowiąca narzędzie nadzoru nad świadczeniodawcami realizującymi PPRP prowadzona jest przez osoby niezależne a wyniki tejże kontroli będą wykorzystywane do bieżącego zarządzania realizatorami działań, w tym do rozwiązywania umów wieloletnich.

DL do NIO zgoda na wydłużenie terminu audytu zdjęć mammograficznych dla nowych podmiotów

DL do NIO wydłużenie terminów audytu zdjęć mammograficznych

Pismo do świadczeniodawców ZPN-COK-601-20_23

Zasady Audytu klinicznego zdj.mammograficznych w roku 2023

Załącznik nr 1 2023

Załącznik nr 2 2023

Załącznik nr 3 2023

Załącznik nr 4 2023

Załącznik nr 5 2023

Załącznik nr 6 2023

Załącznik nr 7 2023

Załącznik nr 8 2023

Załącznik nr 9 – KLAUZULA INFORMACYJNA audyt

Audyt – instrukcja dla swd 2023 r.

Wyniki

Wyniki audytu 2021

Wyniki audytu 2020

Wyniki audytu 2019

Wyniki audytu 2018

Wyniki audytu 2017

Wyniki audytu 2016