Loading...

COK

"Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych" w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

Głównym celem Programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach.

Profilaktyka Raka Piersi

Program profilaktyki raka piersi realizowany w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi

Szkolenia

W ramach umowy zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii-Państwowym Instytutem Badawczym im. Marii Skłodowskiej - Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”…

Aktualności

 • PILOTAŻ BADAŃ HPV-DNA

  Szanowne Panie, dziękujemy za udział w Pilotażu badań HPV-DNA. Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do I etapu projektu dobiegła końca. Wszystkie Uczestniczki Pilotażu z dodatnim wynikiem badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) zostaną objęte opieką na etapie dalszej diagnostyki wynikającej z algorytmu Pilotażu.  

  Czytaj dalej
 • PILOTAŻ BADAŃ HPV-DNA

  Szanowne Panie, informujemy, że w placówkach: Puls Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Aleje Jana Pawła II 19, 22-400, Zamość), Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej MED-SPEC (ul. Jana Kilińskiego 4, 22-400 Zamość), Świętokrzyskie Centrum Onkologii (ul. Artwińskiego 3, 25-735 Kielce), Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna (ul. Kłodnicka 23, 40-703, Katowice), Mazowiecki Szpital Wojewódzki (ul. Poniatowskiego […]

  Czytaj dalej
 • PILOTAŻ BADAŃ HPV-DNA

  Szanowne Panie, uprzejmie przypominamy, że jeśli zdecyduje się Pani na udział w Pilotażu zostanie Pani  losowo przydzielona  do jednej z dwóch grup: grupa, w której zostanie wykonana CYTOLOGIA, grupa, w której wykonany TEST HPV HR.

  Czytaj dalej
 • KONTROLA JAKOŚCI PRZESIEWOWYCH BADAŃ CYTOLOGICZNYCH – ETAP PODSTAWOWY PPRSM

  Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że upływa termin kontroli jakości przesiewowych badań cytologicznych wykonywanych przez świadczeniodawców realizujących etap podstawowy Programu profilaktyki raka szyjki macicy (PPRSM). Zgodnie z zasadami kontroli – zaakceptowanymi przez Ministra Zdrowia – Świadczeniodawca jest zobligowany do uzupełnienia danymi protokołu (w części wskazanej przez COK) w aplikacji oraz przesłania załączników nr 5 i nr […]

  Czytaj dalej

Centralny Ośrodek Koordynujący: Zadania

kontrola jakości

przesiewowych badań mammograficznych.

kontrola jakości

przeprowadzonych przesiewowych badań cytologicznych.

szkolenia dla personelu

świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi.

szkolenia dla personelu

świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.

nadzór merytoryczny

nad działalnością i przeprowadzanymi badaniami.